Проект за 145 000 лв за по-чист въздух

Общините Пловдив и Асеновград ще подобрят качеството на атмосферния въздух със средства от ОП „Околна среда 2014- 2020“. Те работят по проект на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух и План за действие  за периода до 2023 г. Финансирането е на обща стойност 239 000 лв. От тях близо 94 000 лева са за община Пловдив и 145 000 лева  за Асеновград. Срокът за изпълнение е 18 месеца.По ОП "Околна среда" са отделени 3 млн. лв. за общините в страната

Целта на проектите е да се намалят нивата на замърсителите – фини прахови частици и кадмий и да се достигане до утвърдените норми за качество на атмосферния въздух.

Проектът на община Пловдив предвижда определяне на произхода на замърсяването като ще се дефинират и групират източниците. Ще бъде извършен и предварителен подбор на мерки, които да се включат в Плана за мониторинг към Програмата, както и оценка на разходите за изпълнение на мерките. Ще се разработят и сценарии за оценка на развитието на качеството на атмосферния въздух по отношение нивата на замърсителите в атмосферния въздух в периода до 2023 г. Предвижда се осъвременяване  и усъвършенстване на процеса на управление,  създаване на актуална „пътна карта“ за доразвитие на дейностите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и повишаване на обществената информираност и активизиране участието на заинтересованите страни.

 

 

Последно променена в Вторник, 11 Юли 2017 13:01

Comments  

Живко-Митничара
+1 #1 Живко-Митничара 28-06-2017 17:53
Лихварите на Асеновград са Румен Симеонов Демерджиев-Мунг ата,Таня Демерджиева-Мун говицаСветослав Руменов Демерджиев-Малк ия Мунгети,Албен Юнаков-Алчо,Сто ян Михов-Старшинат а,Петьо Митев,Танка и дилъра на хероин за Стоево и Мулдава Сабрито-Кюрда всичките са копелета мръсни.
Quote
Костов
0 #2 Костов 29-06-2017 09:10
Боклуците са:Цитит от Живко-Митничара:
Лихварите на Асеновград са Румен Симеонов Демерджиев-Мунгата,Таня Демерджиева-МунговицаСветослав Руменов Демерджиев-Малкия Мунгети,Албен Юнаков-Алчо,Стоян Михов-Старшината,Петьо Митев,Танка и дилъра на хероин за Стоево и Мулдава Сабрито-Кюрда всичките са копелета мръсни.
Quote

Добавете коментар