Понеделник, 09 Декември 2019 17:18 | | 0
Очаква се площадката за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци в Асеновград да заработи официално до края на календарната година.…