Вторник, 05 Февруари 2019 15:23 | | 0
Народният представител д-р Христо Грудев проведе организационна среща с ръководствата на клубните структури на МГЕРБ с ръководител Димитър Терзиев, ЖГЕРБ – Живка Георгиев, ПГЕРБ –…