Еврофондът за отбрана финансира малкия бизнес

Председателят на Комисията по отбрана генерал Константин Попов прие Хорхе Домек при първото му посещение в Народното събрание.

По време на срещата бе изразена висока оценка за активната роля на Европейската агенция по отбрана по инициативите, произтичащи от приоритетите на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност в областта на отбраната.

По повод на предложението за регламент на Европейската комисия за създаване на Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната, акцент беше поставен върху необходимостта от стимули и гаранции за участие на малките и средните предприятия в проекти, които ще бъдат съфинансирани от Европейския фонд за отбрана.

Подчертано беше желанието да се дава възможност на повече страни от различни географски региони на Европейския съюз да получават подкрепа от фонда. Това би отворило вратите и за български предприятия да се възползват.

Засегнати бяха приоритетите в областта на сигурността и отбраната за българското председателство на Съвета на ЕС. Генерал Попов информира за парламентарното измерение на Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на отбраната.


Добавете коментар