НАП внедрява нова електронна услуга

Актът за възстановяване на надвнесени суми се връчва по електронен път

НАП внедрява нова електронна услуга. Всеки клиент на агенцията, който в годишната си данъчна декларация за 2016 г. е декларирал, че отговаря на условията за ползване на данъчни облекчения предвидени в закона, от тази година ще получава акта си за възстановяване на надвнесените суми, по електронен път.

В случаите когато не е посочен електронен адрес за кореспонденция, служител на агенцията ще се погрижи такъв да бъде деклариран от лицето. За по-голяма сигурност служител от НАП потвърждава, с телефонно обаждане автентичността на полученият имейл.
Ако все пак клиентът не желае връчването да стане по електронен път, акта може да бъде връчен и лично в обслужващият офис на НАП.
Наименованието на имейла гласи „Съобщение от орган на НАП за предоставяне на документи по електронен път до ...". В имейла подробно са обяснени съдържанието на прикачените файлове и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети. След активиране на прикаченият линк, автоматично се генерира от системата, че акта е връчен и се стартира 14 дневният срок за обжалване и преглед на документите.
НАП призовава за бдителност при отварянето на имейли различни от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg.


Добавете коментар