vbaeva-2

Вторник, 12 Септември 2017 22:20 | | 0
"Техно Прес" ЕООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…