vbaeva-2

Петък, 12 Май 2017 16:01 | | 0
Отворени са четири ценови оферти на допуснатите участници в откритата процедура за избор на изпълнител за строителството на нов мост над река Чинар дере на…