Четвъртък, 24 Май 2018 08:41 | | 0
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИ И ТВОРЦИ, МУЗЕЙНИ, ЧИТАЛИЩНИ И БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЯТЕЛИ, ХОРА НА СЛОВОТО И НА ДУХОВНОСТТА, УВАЖАЕМИ ДЕЦА, УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И РОДИТЕЛИ, ПОЗДРАВЯВАМ…