Петък, 29 Март 2019 12:13 | | 0
Нерегламентирани замърсявания в речни легла и прилежащи територии установи РИОСВ-Пловдив. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите инспекцията задължи кметовете на…