Събота, 09 Ноември 2019 17:39 | | 0
Със "127 гласа "за", 4 -"против" и 0-"въздържали се" депутатите прекратиха пълномощията на д-р Христо Грудев. Припомняме, че той напуска Народното събрание, за да застане…