Четвъртък, 05 Октомври 2017 14:45 | | 0
РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" се сезират за депото край Катуница след публикации в медиите. При проверките по сигнали за нерегламентирани изкопи…